Ingi Tómasson

Hafnarfjörður


Leave a comment

Ég hef haft tíma fyrir Hafnarfjörð.

Fjarðarpósturinn 8. mars. 2018

Fyrir prófkjör Sjálfstæðisflokksins vorið 2014 sagðist ég hafa tíma fyrir Hafnarfjörð, í þessu fólst að næði ég kjöri sem bæjarfulltrúi gæfi ég mér allan þann tíma sem þyrfti sem kjörinn fulltrúi Hafnfirðinga í málefni Hafnarfjarðar og Hafnfirðinga. Allt þetta kjörtímabil hef ég haft það að aðalstarfi að vera fulltrúi ykkar. Nái ég árangri í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins og í sveitarstjórnarkosningunum mun ég áfram hafa tíma fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga.

Samheldni og áræðni.

Niðurstaða síðasta prófkjörs Sjálfstæðisflokksins skilaði samheldnum hópi einstaklinga sem hafði og hefur það eitt að markmiði að vinna vel fyrir bæinn sinn, bæta hag íbúa, unga sem aldna. Það hafa verið forréttindi að vinna með þessum einstaklingum sem hafa gefið allt sitt og rúmlega það í þá vinnu sem beið okkar sem bæjarfulltrúar í nýjum meirihluta. Með áræðni hefur okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í samstarfi við Bjarta Framtíð tekist að bæta hag bæjarins og þar með íbúa svo eftir er tekið.

Í ykkar höndum

Nú líður að prófkjöri, þar mun ráðast röðun á lista Sjálfstæðisflokksins. Ég er þess fullviss að niðurstaða prófkjörsins verður jákvæð fyrir Sjálfstæðisflokkinn þar sem hæfileikaríkir einstaklingar berjast um efstu sætin. Hvað mig varðar þá legg ég störf mín í ykkar hendur kjósendur góðir. Ég er formaður skipulags- byggingarráðs og er í hafnarstjórn. Ég fylgi málum eftir og reyni eftir bestu getu að leysa úr erindum sem mér berast. Ég hvet alla að mæta og taka þátt í prófkjörinu þann 10. mars. Jafnframt bendi ég á heimasíðu mína www.ingitomasson.is þar sem má finna fjölmargar greinar sem ég hef skrifað.

Ingi Tómasson, bæjarfulltrúi. Sækist eftir 2. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.

 


Leave a comment

Samfylkingin skilar auðu í málefnalegri umræðu.

Fjarðarfréttir 22. febrúar 2018.

Grein eftir Friðþjóf Helga Karlsson, varabæjarfulltrúa Samfylkingarinnar vakti athygli mína. Þar sem varabæjarfulltrúinn fer fram á ritvöllinn með fullyrðingar sem ekki standast vil ég að eftirfarandi komi fram.

Óbyggt árið 2014.

Við upphaf yfirstandandi kjörtímabils voru fyrir utan lóðir í Skarðshlíð eitthvað um 500 – 600 óbyggðar íbúðir eða íbúðir í byggingu víðs vegar í bænum, nægir þar að nefna Norðurbakkann, Skipalónið og Vellina. Síðustu lóðunum á Völlum 6 var úthlutað á síðasta ári og enn er verið að byggja fjölbýli á lóðum sem var úthlutað á árunum 2005-6. Árleg þörf á íbúðum í Hafnarfirði er um 200 miðað við meðaltalsfjölgun íbúa síðustu 13 ára. Með þessar upplýsingar var farið í að endurskoða skipulag Skarðhlíðar.

Skarðshlíð.

Skipulag Skarðshlíðar (Vellir 7) var upphaflega samþykkt árið 2007, breytt aftur árið 2013. Við upphaf kjörtímabils á miðju ári 2014 sátum við uppi með lóðir og skipulag sem ekki hafði vakið áhuga til uppbyggingar. Skipulagi var breytt til að bregðast við breyttum áherslum um minni íbúðir og hagkvæmari sérbýli. Í fyrsta áfanga voru úthlutaðar 241 íbúð í fjölbýli, í öðrum áfanga eru 165 lóð í sérbýli sem flestar voru auglýstar til úthlutunar á síðasta ári. Þriðji áfangi um 120 íbúðir verða auglýstar þegar við sjáum fram á að Hamraneslínurnar verða teknar niður, en það er önnur löng saga.

Skipulag til framtíðar.

Skipulagsvinna í Hamranesi lofar góðu þar verður fjölbreytt byggð fyrir allt að 2000 íbúa á öllum aldri. Nokkrir reitir eru í vinnslu misjafnlega langt komnir má þar nefna Suðurgötu 44, gamla Kató sem verður breytt í íbúðir og á Dvergsreitnum er gert ráð fyrir um 20 íbúðum. Svo er það stóra málið sem Friðþjófur nefnir, „tækifæri til þéttingar og endurskipulagningu byggðar m.a. á Hraununum“. Telur hann að við séum að draga lappirnar í að vinna að nýju skipulagi á því svæði. Við í meirihluta bæjarstjórnar samþykktum að faglegur starfshópur yrði fengin til að meta tækifæri til þéttingar byggðar, hópurinn skilaði góðri skýrslu ásamt því að haldinn var kynningarfundur og sýning í Hafnarborg um niðurstöðuna. Í framhaldinu var ákveðið að ráðast í endurskipulagningu á iðnaðarsvæðinu á „Hraunum“ um 30ha svæði. Upphaf þess máls var í febrúar 2016, skipulagslýsing var samþykkt, samkeppni um skipulagið var haldin, kynningarfundir hafa verið haldnir og tvær arkitektastofur voru ráðnar til verksins. Þess má geta að Vogabyggðin í Rvk. sem er sambærilegt verkefni hefur verið í vinnslu frá árinu 2012 og ekki er enn hafin uppbygging þar. Á næstu dögum verður kynningarfundur um rammaskipulag svæðisins þar sem kynntar verða hugmyndir að skipulagi fyrir allt að 2300 íbúðir ásamt verslun og þjónustu, stutt er í skipulagið klárist og í framhaldinu geta lóðarhafar byrjað deiliskipulagsvinnu og framkvæmdir. Þar sem varabæjarfulltrúinn nefnir fjölda íbúða í Rvk. til úthlutunar á síðasta ári þá má nefna að íbúum í Hafnarfirði fjölgaði á síðustu tveimur árum um 5,6% á meðan íbúum í Rvk. fjölgaði um 3,5%. Það er margt jákvætt og spennandi að gerast í skiplagsmálum hjá okkur Hafnfirðingum og miður að fulltrúar Samfylkingarinnar skuli finna sig sífellt knúna til að tala sveitarfélagið okkar niður.


Leave a comment

Gott að eldast – í Hafnarfirði

Fjarðarfréttir 1. feb. 2018

Húsfyllir var á kynningarfundi um heilsueflingu eldri borgara í Hafnarfirði í síðustu viku þar sem kynnt var dagskrá byggð á samstarfssamningi um heilsueflingu allt að 160 íbúa Hafnarfjarðarbæjar 65 ára og eldri sem var undirritaður af bæjarstjóra Hafnarfjarðar og Janusi Guðlaugssyni þann 4. janúar sl. Með samningnum sem er liður í áherslu Hafnarfjarðarbæjar um heilsusamlegt samfélag er verið að hvetja eldri borgara til hreyfingar og hollra lífshátta sem leiðir til betri lífsgæða.

eldr

Íþrótta- og tómstundastyrkir

Á þessu ári hækkuðu íþrótta- og tómstundastyrkir til 67 ára og eldri úr kr. 1.700 í kr. 4.000 á mánuði og verða því alls kr. 48.000 á ári. Með þessu var ákveðið að styrkirnir fylgi framvegis þróun frístundastyrkja fyrir börn og ungmenni og er til þess fallinn að hvetja til hreyfingar, bæta líðan og lífsgæði eldri borgara. Á heimasíðu Landssambands eldri borgara kemur fram að samkvæmt lauslegri athugun er ekki sambærilegur stuðningur við íþrótta- og tómstundastarf eldri borgara í öðrum sveitarfélögum. Auk þessa er frítt í sund fyrir 67 ára og eldri.

Og svo margt fleira.

Mikilvægt skref í að eldri borgurum og öryrkjum sé gert kleift að búa í eigin húsnæði var stigið með samþykkt í nýrri fjárhagsáætlun um stóraukinn tekjutengdan aflsátt á fasteignaskatti. Tekjuviðmið einstaklinga sem fá 100% afslátt af fasteignaskatti hafa hækkað á kjörtímabilinu úr kr. 2.600.000 í kr. 5.013.000, tekjuviðmið hjóna/fólks í skráðri sambúð hafa hækkað á sama tíma úr kr. 3.630.000 í kr. 6.405.500, nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar. Hafnarfjarðar bær rekur þrjár félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara, þær eru Hraunsel við Flatarhraun, þar fer fram öflugt starf Félags eldri borgara í Hafnarfirði, á Hjallabraut 33 og Sólvangsvegi 1 er fjölbreytt þjónusta og tómstundir, þar er einnig hádegismatur í boði gegn vægu gjaldi. Félagsþjónusta Hafnarfjarðarbæjar sér um margs konar þjónustu við eldri borgara sem vert er að kynna sér. Það er af nógu jákvæðu að taka í málefnum eldri borgara í Hafnarfirði. Hvet ég alla sem komnir eru á efri ár að nýta sér þá þjónustu og afþreyingu sem er í boði.

 

 

 

 


Leave a comment

Umtalsverð lækkun fasteignagjalda.

Fjarðarpósturinn 1. des. 2017.

Hafnarfjörður

Í upphafi núverandi kjörtímabils var það eitt fyrsta verk Sjálfstæðisflokks og Bjartrar Framtíðar að fá óháða aðila til að taka út rekstur sveitarfélagsins og koma með tillögur til hagræðingar og aukinnar skilvirkni og þjónustu við íbúa sveitarfélagsins. Sú vinna hefur leitt til verulegs viðsnúnings í fjármálum bæjarins og í kjölfarið bættrar þjónustu og hægt hefur verið að lækka álögur á íbúa og fyrirtæki í Hafnarfirði.

Útsvar og fasteignagjöld

Útsvarsprósentan var lækkuð í fyrra og varð í fyrsta sinn ekki í því hámarki sem leyfilegt er og er nú 14.48%. Við samanburð á fasteignagjöldum þarf að taka tillit til allra gjalda sem fasteignaeigendur greiða til bæjarins. Þar inni eru: fasteignaskattur, vatnsgjald, holræsagjald og lóðarleiga. Á síðasta ári var töluverð hækkun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis eða 14,8%. Meirihluti bæjarstjórnar ákvað að miða álagningu á íbúðarhúsnæði við vísitöluhækkun, heildartekjur bæjarins vegna fasteignagjalda af íbúðarhúsnæði aukast því aðeins um 130 milljónir í stað 400 milljóna ef álagningaprósenta fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði hefði verið óbreytt. Fyrirtæki njóta einnig verulega betri fjárhagsstöðu bæjarins, í fyrsta skipti í mjög mörg ár lækka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði, úr 1,65% í 1,57%,  hækkun milli ára nemur um 92 milljónum króna en hefði numið 190 milljónum króna ef álögur hefðu haldist óbreyttar.

Eldri borgarar og örorkulífeyrisþegar

Núverandi meirihluti bæjarstjórnar hefur unnið markvist að því að bæta kjör eldri borgara og örorkulífeyrisþega, mikilvæg er að þeim sem njóta elli- eða örorkubóta sé gert kleift að búa í eigin húsnæði án íþyngjandi gjalda. Nú aukum við tekjutengdan afslátt fasteignaskatts til þessara aðila verulega eða sem nemur um 30% hækkun umfram 11,4% hækkun launavísitölu. Samkvæmt þessu er hækkun tekjutengds afsláttar allt að 67% og munar um minna.  Árið 2014 var afslátturinn í heild 33 milljónir, á næsta ári verður afslátturinn 89 milljónir af álögðum fasteignaskatti. Við í meirihluta bæjarstjórnar Hafnarfjarðar erum stolt af verkum okkar og því að geta bætt kjör elli- og örorkulífeyrisþega.

Hér sést breyting á afslætti á tekjutengdum fasteignaskatti fyrir elli- og örorkulífeyrisþega.

mynd-með-grein-Inga-T

 


Leave a comment

Umhverfið í forgang.

Fjarðarpósturinn 29. sept. 2017.

Umhverfið

Umhverfið er okkur öllum hugleikið. Flest viljum við hafa hreint og snyrtilegt í námunda við okkar nánasta umhverfi og á þeim stöðum sem við förum til að njóta útivistar og snertingu við náttúruna. Það er ekkert sjálfgefið að finna hreint og tært umhverfi eins og t.d. í upplandi Hafnarfjarðar þar sem margir hafa lagt hönd á plóg með bættu aðgengi að náttúrperlum upplandsins ásamt því að auka vitund almennings að bættri umgengni um náttúruna.

Iðnaðarsvæðin

Frá því að undirritaður og Rósa Guðbjartsdóttir lögðum fram  tillögu í ágúst árið 2010 í skipulags- og byggingarráði um „Átak í hreinsun iðnaðarsvæða á Hraunum og Hellnahraunum.“ hefur verið farið í hreinsunarátak á iðnaðarsvæðum bæjarins á hverju ári til þessa, og nú er hreinsað til á iðnaðarsvæðum bæjarins dagana 15. september til 6. október. Það varðar okkur öll að umhverfið sé með þeim hætti að okkur líði vel hvar sem við erum stödd, það á jafnt við um upplandið, útivistarsvæðin og íbúðar- og iðnaðarhverfin. Það er langt í land með að mörg  fyrirtæki og einstaklingar sem eiga athafna- og iðnaðarlóðir séu meðvitaðir um mikilvægi þess að setja umhverfið í forgang. Vissulega eru mörg fyrirtæki til fyrirmyndar í umhverfismálum en hin sem lítinn skilning hafa á mikilvægi þess að hafa snyrtilegt við sitt nánasta umhverfi skyggja á það sem vel er gert.

Hagur allra

Hafnarfjarðarbær hefur aukið verulega fjármagn til umhverfismála og stefnt er á að gefa betur í enda næg verkefni í þeim málaflokki. Íbúar sem eru langflestir til fyrirmyndar í þessum málum tóku virkan þátt í hreinsunarátaki sl. vor, og nú er einblínt á iðnaðarsvæðin. Það er hagur allra að umhverfið sé aðlaðandi, að við öll göngum vel um bæinn og náttúruna, iðnaðar- og þjónustuhverfin eru engin undantekning frá því. Ég hvet forsvarsmenn fyrirtækja og lóðarhafa á iðnaðarsvæðum bæjarins að taka virkann þátt í umhverfisátakinu sem nú stendur yfir.


Leave a comment

Skipulag Fornubúða 5.

Fjarðarpósturinn 21. sept. 2017.

Fornubúðir 5

Fulltrúar minnihlutans í skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar (SBH), þau Júlíus Andri Þórðarson, VG og Eva Lín Vilhjálmsdóttir, Samfylkingunni (S) skrifa grein í Fjarðarpóstinn undir heitinu „Skipulagsslys í uppsiglingu við Flensborgarhöfn?“  Þar lýsa þau yfir að núverandi tillaga verði ekki samþykkt af minnihlutanum.

Skipulagsferlið

Haldið skal til haga að fjórar tillögur um útlit byggingarinnar hafa verið kynntar í SBH og hafnarstjórn. Fyrsta tillagan var kynnt þann 23. ágúst 2016, á þeim fundi sátu fyrir hönd minnihlutans Júlíus Andri Þórðarson, VG og Ófeigur Friðriksson, S. Á þeim fundi var fyrst kynnt uppbygging vegna Hafró að Fornubúðum 5, kom fram að byggingin yrði 5-6 hæðir. Allir fulltrúar, þ.m.t. fulltrúar minnihlutans, tóku jákvætt í erindið. Næst kom málið á dagskrá SBH þann 24. jan. sl. þar sátu fyrir hönd minnihlutans, Júlíus Andri Þórðarson, VG og Óskar Steinn Ómarsson, S. Lögð var fram tillaga að deiliskipulagsbreytingu ásamt útlitsteikningum sem gáfu mynd af því sem þarna gæti komið. Gert var ráð fyrir 5 hæðum, hámarkshæð og byggingarmagn tilgreint. SBH þ.m.t. fulltrúar minnihlutans samþykktu að deiliskipulagsbreytingin yrði auglýst. Þann 25. apríl sl. var sama tillaga á dagskrá SBH. Þar sátu fyrir hönd minnihlutans þau Júlíus Andri Þórðarson, VG og Eva Lín Vilhjálmsdóttir, S. Ein athugasemd hafði borist og samþykktu allir fulltrúar SBH umsögn skipulagsfulltrúa og fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi Fornubúða 5. Lagt var til að  bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti breytt deiliskipulag. Samkvæmt því sem hér er rakið hefur ríkt full samstaða um skipulagsbreytinguna í SBH. Þriðja tillagan að útliti, sú sama og sýnd með áðurnefndri grein var kynnt í SBH þann 24.8. sl. Óskað var eftir breyttri útfærslu á byggingunni og var fjórða tillagan kynnt SBH þann 19.9. sl. Aukið uppbrot á byggingunni er frá fyrri tillögu og hámarkshæð 1,2 metrum undir samþykktu deiliskipulagi.

Ábyrg afstaða?

Það er e.t.v. til of mikils ætlast af fulltrúum minnihlutans að taka ábyrga afstöðu sem kjörnir fulltrúar, en þegar sömu fulltrúar eru búnir að taka jákvætt í og samþykkja í öllum ferli skipulagsins þar sem teikningar eru lagðar fram til skýringa verður að segjast eins og er að greinarskrif þeirra er í hrópandi ósamræmi við aðkomu minnihlutans í SBH að málinu. Feril málsins má sjá í fundargerðum SBH á heimasíðu Hafnarfjarðar.


Leave a comment

Skarðshlíð, samspil skipulags- og umhverfissjónarmiða.

Fjarðarfréttir 22. júní 2017.

Á næstu dögum verður auglýst úthlutun á sérbýlislóðum í Skarðshlíð, lóðirnar sem fara í úthlutun eru undir einbýli og parhús, einnig verður auglýst eftir tilboðum í lóðir sem lögaðilar einir geta sótt um samkvæmt almennum reglum um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar. Alls eru þetta um 160 sérbýli þar af eru fjórar parhúsalóðir ætlaðar undir sambýli. Stutt er í að framkvæmdir við fjölbýlishúsin í Skarðshlíð hefjist, samgöngur við hverfið verða betri með tilkomu tengingar Ásvallabrautar/Ásbrautar við Krýsuvíkurveg, mislægum gatnamótum við Reykjanesbraut og væntanlegri Ásvallabraut, auk þess sem gert er ráð fyrir að Borgarlínan tengist Vallarhverfinu.skarðshl-3

Vistvæn nálgun.

Skipulag Skarðshlíðar var tekið til endurskoðunar og breytt verulega til samræmis kröfu um minna sérbýli og vistvænt umhverfi. Helstu nýmæli í skipulaginu er að horfið er frá því að hvert og eitt hús sé með sínar sorptunnur, þess í stað eru djúpgámar staðsettir í vistgötum þar sem lögð er áhersla á flokkun sorps. Byggingarform eru brotin upp, garðar snúa til suðurs og víða eru þök hugsuð sem garðar og útirými. Áhersla er lögð á stíganet fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Nýmæli í skipulagi á Íslandi er að finna í skipulagi Skarðshlíðar sem er ákvæði um vistgötur þar sem vegfarandinn er settur í forgang. Með skipulaginu fylgir áhugaverð skýrsla frá PRS Ráðgjöf, Vistgötur: Yfirlit um ávinning og stöðu þekkingar.

Einstök náttúra.

Fyrir utan að skipulag Skarðhlíðar sé sérstaklega sniðið að landslaginu og sé í góðu skjóli fyrir norðan- og austanáttum þá er skipulagið hannað til að allir íbúar geti notið sólar á móti suðri og útisvæði verða fjölbreytt leik-, athafnar og áningarsvæði. Handan við hæðina er að finna eina mesta útivistarparadís landsins, uppland Hafnarfjarðar. Fyrir verðandi íbúa Skarðhlíðar sem og okkur Hafnfirðinga eru það forréttindi að hafa í göngufæri náttúruperlur upplandsins. Skarðshlíðin er góður kostur fyrir þá sem kjósa vistvænan lífstíl og vilja njóta þess besta sem náttúra Íslands hefur upp á að bjóða.


Leave a comment

Mikilvægar samgönguúrbætur á höfuðborgarsvæðinu.

Mbl. 15. júní 2017. Rósa Guðbjartsdottir og Ingi Tómasson.

Sveitarstjórnir á höfuðborgarsvæðinu hafa verið samstiga undanfarin ár í að vinna að innleiðingu Borgarlínu í aðalskipulag sveitarfélaganna. Borgarlínan er í dag fyrst og fremst samkomulag um samgönguás í gegnum höfuðborgarsvæðið, það er, hvar tryggja beri greiðustu leiðina í gegnum svæðið svo sveitarfélögin geti gert ráð fyrir því í skipulagi og uppbyggingu innan sinna bæjarmarka. Borgarlínan er að svo stöddu skipulagsmál til að vinna eftir til framtíðar en leysir ekki umferðarvandann sem víða blasir við á höfuðborgarsvæðinu. Greiður samgönguás, til dæmis með forgangsakreinum fyrir almenningssamgöngur eða einkabíla sem tveir eða fleiri ferðast í, getur létt á umferðarþunganum á vissum stöðum en málið er ekki svo einfalt.

Umferðarvandi mun vaxa

Áhersla sveitarstjórnarmanna í opinberri umræðu á uppbyggingu almenningssamgangna á Borgarlínu án umræðu um önnur samgöngumannvirki veldur áhyggjum. Við Hafnfirðingar verðum til dæmis að gera kröfu til bættra samgöngumannvirkja samhliða umræðunni um almenningssamgöngur framtíðarinnar. Í því ljósi má nefna Reykjanesbrautina en daglega fara í gegnum Hafnarfjörð um 30.000 bílar. Af þeim sökum eiga íbúar erfitt með að komast á milli hverfa og langar raðir bifreiða myndast á álagstímum. Þrátt fyrir bjartsýnustu spár um 12% notkun almenningssamgangna árið 2040 gera umferðarspár ráð fyrir allt að 46.000 bílum á þessari leið. Fyrir okkur Hafnfirðinga er ástandið óásættanlegt. Umferðarvandinn verður ekki leystur með tilkomu Borgarlínu. Án annarra aðgerða mun vandinn halda áfram að vaxa.

Brýn forgangsverkefni

Hringtorg Lækjargata

Af brýnum vegaframkvæmdum má nefna kaflann á Reykjanesbraut frá hringtorginu við Lækjargötu/Hlíðarberg norður fyrir Kaplakrika, væntanlegan Ofanbyggðarveg í gegnum Garðabæ, Álftanesveg sem hefur verið á skipulagi í áratugi og tvöföldun Reykjanesbrautar. Þessar framkvæmdir þarf að setja í forgang á allra næstu árum. Þótt flestir séu sammála því að stefna beri að bættum almenningssamgöngum þarf að vinna heildrænt og á raunhæfan máta að því að bæta samgöngurnar á svæðinu. Fjármagn til samgöngumála er af skornum skammti og þegar því er útdeilt verður að taka tillit til hagsmuna fjöldans og þess að vegfarendur hafa mismunandi þarfir og gera ólíkar kröfur.

Rósa er formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar og Ingi er formaður skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar.


Leave a comment

Hafró í Hafnarfjörð.

Fjarðarfréttir 8. mars 2017.

Það er mikill fengur fyrir okkur Hafnfirðinga að ákvörðun hafi verið tekin um flutning Hafrannsóknar­stofnunar (Hafró) í Hafnarfjörð. Það er félagið Fornubúðir ehf. sem varð hlutskarpast í útboði Ríkis­kaupa á húsnæði undir starf­semi Hafró. Stofnunin mun verða við Fornubúðir 5 sem margir þekkja sem SÍF húsið. Aukin byggingarreitur við Fornubúðir 5 var nýlega sam­þykktur af öllum fulltrúum í skipulags- og byggingarráði og hafnarstjórn, hins vegar voru það bæjarfulltrúar meiri­hlutans í bæjarstjórn sem samþykktu tillögu um aukin byggingarreit en þrír bæjarfulltrúar minnihlutans höfðu ekki skoðun á málinu og kusu að sitja hjá og einn var á móti tillögunni.

Fornubúðir 5

Það sem fylgir Hafró

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skilaði nýlega skýrslu til Alþingis um fyrir­hugaðan flutning á aðsetri Hafrann­sóknastofnunar – ráðgjafarstofnunar hafs og vatna. Í skýrslunni segir m.a. „Um er að ræða húsnæði sem að mestu verður nýbygging og hægt er að sníða að þörfum stofnunarinnar, sem kemst með því undir eitt þak. Rannsóknarskipin fá lægi í höfninni rétt við húsið. Þá er mögulegt að stækka húsið og þegar eru uppi hugmyndir að koma þar á fót þekk­ingarsetri um hafið og heim­skautin, auk þess sem sjávar­klasi með sprota­fyrirtækjum og þekkingar­fyrir­tækjum í sjávarútvegi hefur líst miklum áhuga að kom­ast í nábýli við stofnunina með samstarf í huga.“ Við kjörnir fulltrúar sem sam­þykktum aukinn bygg­ingarrétt við Fornubúðir 5 sjáum eins og ráðherrann mikil tækifæri samhliða flutn­ing Hafró í Hafnarfjörð. Nefnd eru í skýrslunni þekk­ing­ar­­setur, sprota­fyrirtæki og þekk­ingarfyrirtæki auk þess sem tækifæri gefst fyrir fræðslu- og kennsluhlutverk stofn­unarinnar að vaxa og þróast en frekar.

Framtíð Flensborgarhafnar

Samkvæmt því sem kemur fram hér að ofan er fyrirséð að mjög mikil, jákvæð uppbygging og starfsemi verður á þessu svæði. Við smá­báta­höfnina hefur verið vaxandi áhugi á ýmis­konar starfsemi, má þar nefna Íshúsið sem iðar af lífi alla daga vikunnar, litlu húsin við Fornubúðir þar sem allskonar starfsemi fer fram og Drafnarhúsið sem hýsir m.a. veit­ingarstaði og verslun. Fyrirhugað er að halda áfram með vinnu við skipulag á Flensborgarsvæðinu og er ég þess fullviss að áhugi á frekari uppbyggingu við smábátahöfnina muni fylgja komu Hafró.


Leave a comment

Vinstri græn og forgangur verkefna.

Fjarðarfréttir 25. jan. 2017

Í síðasta blað Fjarðarfrétta skrifar bæjarfulltrúinn Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir um skyldur sveitarfélaga til að uppfylla þörf um félagslegt húsnæði og tengir fjármögnun íþróttarmannvirkja við þá umræðu. Gott er að fara yfir nokkrar staðreyndir í þessu máli. Á síðasta ári keypti Hafnarfjarðarbær þrjár íbúðir til félagslegra nota, á þessu ári verða 200 miljónum varið í kaup á félagslegu húsnæði. Á síðasta kjörtímabili, sama tímabili og VG sátu í meirihluta ásamt Samfylkingu með oddvita VG í stól bæjarstjóra síðustu tvö árin má rifja upp að ekki var fjölgað um eina félagslega íbúð á kjörtímabilinu.

Forgangur VG.

Nú stingur augu bæjarfulltrúans „forgangur“ núverandi meirihluta þar sem 200 milljónir fara í kaup á félagslegum íbúðum á móti 350 milljónum í íþróttamannvirki. Eins og áður sagði var ekki fjölgað um eina félagslega íbúð á síðasta kjörtímabili, til að allrar sanngirni sé gætt þá stóð sveitarfélagið á barmi gjaldþrots á þessum tíma og því ekki mikið til ráðstöfunar. Í því ljósi og þá áherslum VG á kjörtímabilinu 2010-2014 má geta þess að settar voru yfir 700 milljónir í íþróttamannvirki, á Kaplakrika og Ásvöllum. Þessi upphæð er nálægt því sem sveitarfélagið hafði á einu til tveimur árum til framkvæmda og viðhalds. Að endingu og í tilefni þess að bæjarfulltrúinn telur að mikið hafi verið gert á síðasta kjörtímabili til að rétta við slæma fjárhagsstöðu bæjarins þá mæli ég með fyrirlestri Stefáns B. Gunnlaugssonar, dósents við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri um fjárhagslega heilsu sveitarfélaga flutta 20. jan. sl. Upptökuna má finna hér: https://upptaka.unak.is/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3d8eeea4-7529-4214-99b4-34ffcf38a91d