Ingi Tómasson

Hafnarfjörður


Leave a comment

Þétting byggðar – Samgöngur – Lífsgæði

Svæðisskipulag

Fréttablaðið 31.10. 2018

Með samþykkt svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins árið 2015 var mótuð stefna til ársins 2040, ekki bara í skipulagsmálum heldur einnig í samgöngumálum með það að markmiði að stoppa útþenslu byggðar, auka hlutdeild almennings í almenningssamgöngum og bæta lífsgæði okkar allra sem búum á svæðinu svo og þeirra sem sækja okkur heim.

Þétting byggðar

í Hafnarfirði hófst þétting byggðar með uppbyggingu á Norðurbakka, Skipalóni og Lækjargötu. Á þessum stöðum voru frystihús, olíutankar, iðnaður og önnur starfssemi. Nú er nýsamþykkt rammaskipulag fyrir Hraun vestur, nýsamþykkt er deiliskipulag fyrir Dvergsreitin, búið er að samþykkja að hefja vinnu við rammaskipulag Flensborgar- og Óseyrarsvæðis ásamt því að verið er að skoða einstaka reiti fyrir smærri einingar. Samhliða þéttingu þurfa sveitarfélög jafnframt að geta boðið upp á lóðir í útjöðrum byggða

Ávinningur samfélagsins

Uppbygging á þegar skipulögðum og byggðum svæðum er ólík uppbyggingu á nýjum svæðum. Svæðisskipulagið gerir ráð fyrir að mikil uppbygging eigi sér stað næst legu Borgarlínu sem liggur í flestum tilfellum um þegar byggð svæði. Eldri byggingar þurfa í einhverjum tilfellum að víkja og auka þarf byggingarmagn umtalsvert á mörgum stöðum. Ávinningur samfélagsins er umtalsverður í nýtingu innviða s.s. gatna- og lagnakerfis, forsenda skapast fyrir góðar, skilvirkar almenningssamgöngur og sjálfbærni eykst. Við sem ferðumst erlendis sjáum þessi hverfi iðandi af mannlífi með skilvirkum almenningssamgöngum.

Samgöngur

Nýverið var undirrituð viljayfirlýsing um viðræður um uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Markmið þeirra er samkomulag um fjármagnaða áætlun um fjárfestingar í stofnvegum og kerfi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Stefnt er að sjálfbæru, kolefnishlutlausu borgarsamfélagi og öflugri almenningssamgöngum í takt við loftslagsáætlun stjórnvalda og áherslur sveitarfélaga. Viljayfirlýsingin er í samræmi við svæðisskipulagið um uppbyggingu stofnvega og Borgarlínu. Með þessu er verið að stíga fyrsta skrefið í að bíllaus lífstíll verði raunverulegur valkostur og að stofnvegir beri þá umferð sem þar fer um.

Hagsmunir fárra eða samfélagsins í heild?

Svæðisskipulagið krefst breyttrar hugsunar íbúa sveitarfélaganna svo og stjórnsýslunnar. Mörg álitamál hafa komið upp í skipulagsferli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Mál enda í kæru, oftast vegna útsýnisskerðingar eða of þéttrar og/eða hárra byggðar. Við þéttingu byggðar er ekki einungis verið að horfa til fjölgunar íbúða heldur einnig til að þjónusta, verslun og atvinna byggist upp í nærumhverfinu. Vilji sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar svæðisskipulagið er mjög skír. Hagsmunir heildarinnar eru í fyrirrúmi. Alþingi þarf að skoða hvort endurskoða þurfi skipulagslög og reglugerðir til einföldunar og skjótari afgreiðslu í kerfinu. Lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og fullgildingu Árósasamningsins þyrfti að endurskoða. Í umsögnum fjölda samtaka úr atvinnulífinu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga kom fram gagnrýni á að lögin gengu mun lengra en krafist er í samningnum sjálfum svo og í heimildum til kæru en tíðkast á Norðurlöndum . Allir sem koma að gerð skipulagsmál vilja ná sem bestri sátt hverju sinni en það eru alltaf eru einhverjir sem telja vegið að eigin hagsmunum. Svæðisskipulagið horfir til hagsmuna heildarinnar og það gerum við einnig sem vinnum að skipulagsmálum.


Leave a comment

Lækjargata 2 – Dvergslóðin

Lækjargata 2

Fjarðarpósturinn 27.8. 2018

Það var mikið fagnaðarefni þegar Dvergur var loks rifinn í júlí 2017. Þar með var verið að framfylgja ákvörðun bæjarstjórnar frá hátíðarfundi 1. júní 2008. Í upphafi síðasta kjörtímabils var farið í að vinna nýja skipulagsforsögn fyrir reitinn. Skipulagsforsögnin er forsenda þess deiliskipulags sem samþykkt var í bæjarráði í umboði bæjarstjórnar þann 12. júlí sl. Í skipulagsforsögninni segir m.a. að almennt skuli ekki gera ráð fyrir að byggt verði hærra en 2 hæðir og nýtanlegt ris.

Ferlið

Í byrjun árs 2017 samþykkti skipulags- og byggingarráð (SBH) að efna til forvals um deiliskipulag, hönnun og uppbyggingu á Dvergsreitnum. Á sama fundi lagði ráðið til „að umhverfis- og skipulagsþjónusta undirbúi niðurrif Lækjargötu 2 samkvæmt samþykkt bæjarstjórnar þann 17. febrúar 2016 á deiliskipulagsforsögn Lækjargata 2, Dvergslóðin.“ Forvalsnefnd/matsnefnd var skipuð á fundi SBH þ. 2. maí 2017, fulltrúar ráðsins voru Pétur Óskarsson (BF) og Júlíus Andri Þórðarson (VG). Eftir alútboð var samþykkt einróma að ganga til samninga við GG Verk. SBH samþykkti jafnframt að taka út raðhúsalengju, 4 hús sem voru teiknuð á baklóð Gúttó, gert er ráð fyrir að á þeim reit verði almenningsgarður. Fjölmennur íbúafundur var haldinn í Gúttó um skipulagið. Skipulagið er nú í ferli hjá Skipulagsstofnun.

Uppbygging

Þann 11. júlí sl. undirrituðu þau Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri og Helgi Gunnarsson fyrir hönd GG verks samning um  uppbyggingu á Dvergsreitnum samkvæmt niðurstöðum útboðs. Áætlað er að framkvæmdir hefjist í haust. Það verður ánægjulegt að fylgjast með uppbyggingu á Dvergsreitnum. Gert er ráð fyrir 20 íbúðum, verslun og þjónustu á jarðhæð við Lækjargötu ásamt bílakjallara. Við sem höfum komið að þessu skipulagi erum mjög ánægð með niðurstöðuna. Fyrirhuguð byggð fellur vel að aðliggjandi byggð, mun styrkja mannlífið í miðbænum og er í fullu samræmi við áðurnefnda deiliskipulagsforsögn sem samþykkt var í bæjarstjórn.


Leave a comment

Stóru skipulagsmálin

Fjarðarpósturinn 15.5. 2018

Nýafstaðin er verðlaunaafhending og kynning á hugmyndasamkeppni um Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði. Þátttaka var vonum framar en alls bárust 14 tillögur í samkeppnina. Tvær tillögur deildu með sér 1. og 2. verðlaunum. Báðar þessar tillögur eru vel fram settar þar sem önnur þeirra leysir vel mótun byggðar í kringum Flensborgarhöfnina á meðan hin er með góða sýn á byggð með atvinnustarfsemi í bland við íbúabyggð upp með Óseyrarbraut og vestan við Flensborgarhöfn.

Hraun vestur og miðbærinn.

Annað stórt verkefni er Hraun vestur. Gerð rammaskipulags er lokið, lóðarhafar geta hafið deiliskipulagsvinnu fyrir staka reiti, huga þarf að skóla og leikskólamálum, gatnakerfi og gönguleiðum ásamt öðrum þáttum. Alls er gert ráð fyrir að um 60% byggingarmagns verði íbúðir eða um 2.300, annað verður verslun, þjónusta og léttur iðnaður. Gera má ráð fyrir að framkvæmdir geti hafist snemma á árinu 2019. Við höfum öll skoðun á miðbænum okkar. Með nýjum veitingastöðum og öflugri starfsemi í Bæjarbíói hefur færst aukið líf í miðbæinn. Fráfarandi skipulags- og byggingarráð samþykkti að hefja endurskoðun á deiliskipulagi miðbæjarins og hefur verið ráðin verkefnastjóri til að stýra verkefninu. Gerð verður skipulagslýsing og væntanlega verður efnt til samkeppni um skipulagið. Ný tillaga að deiliskipulagi miðbæjarins gæti legið fyrir á seinni hluta ársins 2019. Mörg önnur áhugaverð skipulagsmál eru í vinnslu eða nýlokið.

Jákvæð uppbygging.

Það sem er nefnt hér að ofan bíður nýrrar bæjarstjórnar, skipulags- og byggingarráðs og hafnarstjórnar. Kjörnir fulltrúar þurfa að setja sig vel inn í þessi stóru mál og sjá til þess að þessum skipulagsmálum sé fylgt vel eftir, að vandað verði til verka og kynnt vel fyrir íbúum og fyrirtækjum. Nái þessar tillögur og hugmyndir allar fram að ganga munum við sjá stórkostlegar og jákvæðar breytingar á fallega og áhugaverða bænum okkar næstu árin og áratugina. Það er eftirsóknarvert að búa í Hafnarfirði og mun verða enn frekar á næstu árum og áratugum.


Leave a comment

Hamraneslínur

Fjarðarpósturinn 6. apríl 2018

ánheitis

Úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamála hefur fellt úr gildi samþykkt bæjarstjórnar Hafnarfjarðarbæjar frá 21. júní 2017 um veitingu framkvæmdaleyfis vegna lagningar Lyklafellslínu 1. Niðurstaða nefndarinnar eru mikil vonbrigði fyrir okkur sem höfum unnið að málinu á kjörtímabilinu og ekki síður fyrir íbúa á Völlum sem í mjög langan tíma hafa ítrekað verið lofað í mjög langan tíma að Hamraneslínurnar verði fjarlægðar.

Ferlið

Árið 2006 var farið að ræða um niðurrif línanna. Við stækkun álversins í Straumsvík 2007 ætlaði álverið að sjá um að setja línur í jörð næst byggð, niðurstaða íbúakosningar um stækkun álversins sló þá hugmynd út af borðinu. Árið 2009 var undirritað samkomulag við Landsnet um lagningu á nýrri línu, Lyklafellslínu (Sandskeiðslínu 1) og niðurrif Hamraneslínu. Ferlið átti að hefjast árið 2011 og enda á þessu ári. Ekkert varð af þessum áformum. Í október 2012 var undirritaður (mjög óljós) viðauki við samkomulagið frá 2009 um að Hamraneslínur yrðu fjarlægðar í síðasta lagi 2020. Í upphafi þessa kjörtímabils var farið í viðræður við Landsnet um niðurrif línanna. Hafnarfjarðarbær átti mjög gott samstarf við íbúasamtök Valla í þessari vinnu sem skilaði niðurstöðu með samkomulagi og var undirritað í júlí 2015. Í samkomulaginu fólst m.a. að ný lína, Lyklafellslína yrði lögð, Hamraneslínur fjarlægðar og Ísallína færð fjær byggð. Ferlinu átti að ljúka á þessu ári. Fyrirvari er í samkomulaginu sem er „force majure“ leyfisveitingar, niðurstaða í kæruferlum eða dómsmálum. Bæjarstjórn Hafnarfjarðarbæjar samþykkti svo framkvæmdaleyfi þann 21. júní 2017, sama hafa Garðabær, Kópavogur og Mosfellsbær gert.

Skipulagið og næstu skref

Í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025 og í gildandi Aðalskipulagi 2013-2025 er gert ráð fyrir Lyklafellslínu. Línan er í samræmi við Svæðiskipulag höfuðborgarsvæðisins, sama er um Aðalskipulag sveitarfélaganna þar sem línan liggur um. Hafnfirðingum og þá sér í lagi íbúum á Völlum hefur verið lofað í 9-10 ár að Hamraneslínur yrðu fjarlægðar. Landsnet þarf að svara með hvaða hætti þetta verður gert. Viðræður eru í gangi við Skipulagsstofnum um næstu skref og fljótlega ætti að koma í ljós tímaramminn um framhaldið. Í samkomulaginu frá 2015 er ákvæði um færslu línanna frá byggð kæmi þessi staða upp, sá möguleiki hefur nú þegar verið ræddur við Landsnet. Einnig hefur verið rætt um að leggja hluta línanna í jörð sambærilegt og Hnoðraholtslína 1 sem liggur frá Hamranesi, útfærslan þarfnast m.a. samþykki Orkustofnunnar. Hafnarfjarðarbær mun halda áfram að þrýsta á Landsnet um efndir á samkomulagi um niðurrif Hamraneslína og færslu Ísallína.


Leave a comment

Trjágróður í byggð

Trágróður yfir gangstétt

Hver er stefna Hafnarfjarðarbæjar í trjárækt? Aspir og greni eru víða, tré sem voru lítil og sæt þegar þeim var plantað en eru nú víða 8-10 metra há. Auðvitað er það svo að trjágróður í fullum skrúða er okkur öllum til yndisauka, en er það svo alls staðar? Byggingarreglugerð frá árinu 2012 tekur á hvernig trjágróðri er komið fyrir á lóðarmörkum, fjallað er um skuggavarp og að hávöxnum trjátegundum skuli ekki plantað nær lóðarmörkum en 4,0 metrum. Samkvæmt byggingareglugerðinni er lóðarhafa skylt að halda vexti trjáa og runna innan lóðarmarka. Mjög víða vaxa tré og runnar langt út yfir gangstíga og götur, okkur öllum til ama.

Trjáræktarstefna

Nokkur sveitarfélög sett sér stefnu um trjárækt í þéttbýli. Reglurnar eru fyrst og fremst leiðbeinandi fyrir sveitarfélagið, íbúa og fyrirtæki um á hvern hátt trjárækt í þéttbýli skuli háttað og í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar. Hafnarfjörður hefur ekki sett sér slíkar reglur. Ef skoðað er niðursetning trjáa á bæjarlandinu síðustu árin og áratugina sést að aspir, greni, lággróður og aðrar trjátegundir hafa verið settar niður án þess að endanleg útkoma hafi verið ígrunduð. Niðurstaðan er alls ekki góð. Háar aspir og greni skyggja á garða og útsýni, eru skuggavaldandi og lággróður safnar í sig órækt. Má nefna mjög háar aspir á Strandgötu, óræktina við Hvammabraut, Hamarinn er að drukkna í sjálfsprottnu greni og lággróður safnar í sig órækt mjög víða í bænum.

Aðgerðir

Gróður þarfnast umhirðu og því þarf að gróðursetja samkvæmt því. Þó svo að tré sem voru sett niður áður en núgildandi byggingarreglugerð tók gildi ætti Hafnarfjarðarbær að tileinka sér ákvæði byggingarreglugerðar og fella tré sem ekki falla að reglugerðinni, þar má nefna Strandgötu, Hvammabraut, Hamarinn o.fl. staði. Hafnarfjarðarbær þarf í samráði við íbúa að setja sér stefnu í trjárækt þar sem við öll getum verið sátt við trjágróðurinn í bænum sem vissulega í flestum tilfellum prýðir, veitir skjól og er okkur öllum til yndisauka. Að lokum, hugum að nærumhverfi okkar, öll saman getum við gert bæinn okkar enn fegurri.


Leave a comment

Verum áfram samferða

Kjörtímabilinu sem senn líkur hefur verið jákvætt og uppbyggilegt fyrir okkur Hafnfirðinga. Í upphafi kjörtímabilsins var farið í umfangsmikla úttekt á rekstri bæjarins. Í kjölfarið var ráðist í hagræðingaraðgerðir og endurskipulagningu á rekstrinum sem hefur skilað verulegum ábata fyrir okkur öll án þess að skerða þjónustu við bæjarbúa, þvert á móti skiluðu aðgerðir okkar aukinni þjónustu og lægri álögum til Hafnfirðinga og hafnfirska fyrirtækja.

Á réttri braut

Á síðastu tveimur árum hefur Hafnarfjarðarbær framkvæmt fyrir eigið fé og er af nógu að taka þegar kemur að framkvæmdum kemur. Meðal annars var leikskóli byggður á Völlum og glæsilegt íþróttahús tekið í notkun á Ásvöllum. Skuldir hafa verið greiddar niður og er skuldaviðmið bæjarins nú komið í 138% en var 170% í upphafi kjörtímabilsins, við erum því laus undan eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og því fjárhagslega sjálfstætt sveitarfélag. Sjálfstæðisflokkurinn stefnir áfram á sömu braut, við munum halda áfram að lækka skuldir, framkvæma fyrir eigið fé, lækka álölur og auka þjónustu.

Umboð áfram til góðra verka.

Framundan eru mikilvægar kosningar sem snúast um hvort haldið verði áfram á sömu braut með ábyrgri fjármálastjórn, áframhaldandi uppbyggingu, lægri álögum og aukinni þjónustu, eða hvort horfið verði í gamla vinstra farið með skuldasöfnun og auknum álögögum á íbúa og fyrirtæki. Sjálfstæðisflokkurinn teflir fram samhentum hópi einstaklinga sem hafa áhugan, reynsluna og umfram allt eru samstíga í að vinna vel fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga. Á næsta kjörtímabili óska ég þess að Sjálfstæðisflokkurinn verði áfram samferða ykkur í áframhaldandi uppbyggingu og framförum okkur öllum til heilla.


Leave a comment

Ég hef haft tíma fyrir Hafnarfjörð.

Fjarðarpósturinn 8. mars. 2018

Fyrir prófkjör Sjálfstæðisflokksins vorið 2014 sagðist ég hafa tíma fyrir Hafnarfjörð, í þessu fólst að næði ég kjöri sem bæjarfulltrúi gæfi ég mér allan þann tíma sem þyrfti sem kjörinn fulltrúi Hafnfirðinga í málefni Hafnarfjarðar og Hafnfirðinga. Allt þetta kjörtímabil hef ég haft það að aðalstarfi að vera fulltrúi ykkar. Nái ég árangri í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins og í sveitarstjórnarkosningunum mun ég áfram hafa tíma fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga.

Samheldni og áræðni.

Niðurstaða síðasta prófkjörs Sjálfstæðisflokksins skilaði samheldnum hópi einstaklinga sem hafði og hefur það eitt að markmiði að vinna vel fyrir bæinn sinn, bæta hag íbúa, unga sem aldna. Það hafa verið forréttindi að vinna með þessum einstaklingum sem hafa gefið allt sitt og rúmlega það í þá vinnu sem beið okkar sem bæjarfulltrúar í nýjum meirihluta. Með áræðni hefur okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í samstarfi við Bjarta Framtíð tekist að bæta hag bæjarins og þar með íbúa svo eftir er tekið.

Í ykkar höndum

Nú líður að prófkjöri, þar mun ráðast röðun á lista Sjálfstæðisflokksins. Ég er þess fullviss að niðurstaða prófkjörsins verður jákvæð fyrir Sjálfstæðisflokkinn þar sem hæfileikaríkir einstaklingar berjast um efstu sætin. Hvað mig varðar þá legg ég störf mín í ykkar hendur kjósendur góðir. Ég er formaður skipulags- byggingarráðs og er í hafnarstjórn. Ég fylgi málum eftir og reyni eftir bestu getu að leysa úr erindum sem mér berast. Ég hvet alla að mæta og taka þátt í prófkjörinu þann 10. mars. Jafnframt bendi ég á heimasíðu mína www.ingitomasson.is þar sem má finna fjölmargar greinar sem ég hef skrifað.

Ingi Tómasson, bæjarfulltrúi. Sækist eftir 2. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.